Använd media på rätt sätt, vid rätt tillfälle, till rätt pris!

Vi på Intergalaxy Media Sweden har lärt oss att samarbete föder framgång. Vi har kunskap och kontakter inom den nordiska mediescenen.
Vi använder TV, print, utomhus och online medier för att föra ut våra kunders budskap till rätt målgrupp till rätt kostnad.
Alla mediebyråer kan köpa annonskampanjer, men bara ett fåtal kan skapa trovärdiga samarbeten mellan mediet och produkten.
De senaste 10 åren har vi köpt kampanjer i Sverige, Finland, Norge och Island. Alltid med motivet att skapa högt genomslag till lägsta möjliga pris.

Slå oss en signal, så kan vi ta en förutsättningslös diskussion kring ditt varumärke och delge er våra idéer kring kampanjer.

Kontakta oss på:
tel 070-641 40 09
email